język polski język angielski język czeski

Zadbaj o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

Ocenienie bezpieczeństwa własnego stanowi najważniejszy punkt podczas udzielania pierwszej pomocy. Stając się osobą, która udziela pomocy musimy mieć pewność, że nic nam nie grozi, bo w innym przypadku nie będziemy mogli nikomu pomóc. Aby prawidłowo zabezpieczyć siebie należy uwzględnić środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki, maskę oraz maskę do sztucznego oddychania.

 

Udzielając pierwszej pomocy musimy zwrócić uwagę na szereg różnych zagrożeń, które możemy zaobserwować, wyczuć lub usłyszeć. Należą do nich np. ulatniający się gaz, pożar, ruch uliczny, zerwana linia energetyczna. Poza zagrożeniami łatwo rozpoznawalnymi istotne jest skupienie uwagi na niebezpieczeństwach niewidocznych takich jak czad, prąd elektryczny, drobnoustroje. Ponadto należy skupić uwagę na szeregu czynników zewnętrznych, na wszystkim co otacza miejsce wypadku oraz na zagrożenia, które mogą wynikać od samego poszkodowanego takich jak np. biologiczne niebezpieczeństwo przenoszone przez krew, płyny ustrojowe, wydzieliny.

Czynniki zewnętrzne mogą również zagrażać osobie poszkodowanej. Należy upewnić się czy istniejące niebezpieczeństwa wpływają na zdrowie i/lub życie ofiary i jeśli jest to możliwe przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy, bez względu na stopień obrażeń, najpierw dokonać eliminacji występujących czynników negatywnych.

Wyróżniamy dwa rodzaje środków bezpieczeństwa niezbędnych na miejscu zdarzenia:

  • Do pierwszych zalicza się przedmioty chroniące ratownika przed materiałem potencjalnie zakażonym (rękawiczki jednorazowe, maski, okulary ochronne).

  • Druga grupa dotyczy materiałów podnoszących bezpieczeństwo całego miejsca zdarzenia (trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, elementy odblaskowe na ubraniu, latarka, światła awaryjne samochodu).

Na miejscu zdarzenia często urazom ulega kilka osób. Ważne jest aby prawidłowo zadbać o zasady aseptyki podczas udzielania pomocy. Często w wyniku pośpiechu, stresu może dojść do zainfekowania rany poszkodowanego przez osobę udzielającą pomocy np. poprzez niezmienione jednorazowe rękawiczki. Dla każdej z osób poszkodowanych należy zastosować nowy komplet materiałów opatrunkowych i środków bezpieczeństwa. Mając na uwadze własne zdrowie należy zdejmować rękawiczki w prawidłowy sposób, aby nie doszło do bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Zużyte materiały opatrunkowe należy umieścić w jednym miejscu (np. jednorazowym woreczku) i wyrzucić w odpowiednie miejsce. Wyrzucenie takich odpadów do publicznego kosza stanowi potencjalnie biologiczny czynnik zakażenia dla innych osób.

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem wynikającym z regulacji prawnych. Polska jest krajem, w którym karane jest świadome nieudzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Dlatego jeśli jesteś świadkiem np. wypadku samochodowego nie obawiaj się udzielania pomocy, oczywiście pamiętając o wcześniejszym zapewnieniu własnego bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Bo tylko bezpieczny ratownik może w pełni oddać się udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 6 maj 2021